ردیف عنوان صلاحیت خدمات مشاوره پایه ارگان صادر کننده صلاحیت سال اخذ
1 تاسیسات آب و فاضلاب 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1385
2 شبکه های آبیاری و زهکشی 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1392
3 خدمات برنامه ریزی و اقتصاد 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1397
4 ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1397
5 ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل 3 دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو 1395
6 صلاحیت ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1401
7 مشاور اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ج-1 کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی 1401
8 فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام صنفی رایانه ای کشور 1401
9 صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب 4 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 1402