ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته  تحصیلی پست سازمانی محل خدمت نوع همکاری سابقه کار
تمام وقت پاره وقت
1 رامین مختارزاده آذر لیسانس عمران رئیس هیئت مدیره دفتر مرکزی P 30
2 افشین مختارزاده آذر فوق لیسانس عمران/ سازه مدیر عامل دفتر مرکزی P 15
3 قادر رضازاده دکتری مکانیک سهامدار و مدیر دفتر فنی دفتر مرکزی P 25
4 عادل لعل شهسوار لیسانس مکانیک سهامدار و مدیر واحد نظارت دفتر مرکزی P 16
5 بهرام شاطری لیسانس مکانیک مدیر کنترل پروژه دفتر مرکزی P 28
6 رحیم عابدی دکتری بازرگانی مدیر بخش اقتصادی دفتر مرکزی P 25
7 محمدحسین امرالهی دکتری برق قدرت کارشناس برق و مخابرات دفتر مرکزی P 15
8 بهروز طوسی دکتری برق قدرت مدیر بخش تاسیسات برقی دفتر مرکزی P 20
9 حمید قلیزاده فوق لیسانس عمران / سازه کارشناس دفترفنی دفتر مرکزی P 28
10 مسعود سعیدی اقدم فوق لیسانس عمران / سازه کارشناس دفترفنی دفتر مرکزی P 28
11 هانیه کوه‌کمری فوق لیسانس عمران / سازه کارشناس دفترفنی دفتر مرکزی P 6
12 هانیه قدمی قلیزاده لیسانس نرم افزار کامپیوتر مدیر واحد انفورماتیک دفتر مرکزی P 10
13 مهدی عبدالهی کامران دکتری سیستم های اقتصادی کارشناس اقتصادی دفتر مرکزی P 7
14 سعید جعفرزاده دکتری مدیریت سیستم و بهره وری کارشناس اقتصادی دفتر مرکزی P 7
15 سپیده سهامی فوق لیسانس مهندسی آب کارشناس دفتر فنی دفتر مرکزی P 3
16 سودا جلیلی لیسانس نرم افزار کارشناس دفتر فنی دفتر مرکزی P 10
17 فرزاد خضم افکن دکتری شیمی کارشناس تصفیه آب فاضلاب دفتر مرکزی P 10
18 فرزانه چراغپور فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر کارشناس بخش اقتصادی دفتر مرکزی P 6
19 حسین عبداله زاده فوق لیسانس عمران / سازه کارشناس دفتر فنی دفتر مرکزی P 12
20 هاله مختاری لیسانس آبیاری کارشناس شبکه های آبیاری دفتر مرکزی P 12
21 هادی عبدالهی لیسانس عمران کارشناس دفتر فنی دفتر مرکزی P 12
22 شاهین مختارزاده‌آذر فوق دیپلم عمران کارشناس متره و برآورد دفتر مرکزی P 17
23 مونا کرباسیان لیسانس حسابداری امور مالی و حسابداری دفتر مرکزی P 5
24 آذرخامنه لیسانس اقتصاد کارشناس مطالعات اقتصادی دفتر مرکزی P 15
25 رسول قاسم زاده لیسانس عمران کارشناس نظارت دفتر مرکزی P 30
26 زین‌العابدین عشقی لیسانس الهیات و معارف اسلامی کارپرداز دفتر مرکزی P 20
27 رضا حسن زاده فوق لیسانس عمران/سازه کارشناس دفتر فنی دفتر مرکزی P 5
28 سولماز شکوری اصل فوق لیسانس زمین شناسی سرپرست دفتر تهران دفتر تهران P 15
29 امیرحسین فتحی فوق لیسانس برق / پدافند غیرعامل مدیر بخش پدافند غیرعامل دفتر تهران P 10
30 پرویز مقیمی خیرآبادی لیسانس پدافند غیرعامل کارشناس پدافند غیرعامل دفتر تهران P 10
31 محمد مهدی پور فوق لیسانس پدافند غیرعامل کارشناس پدافند غیرعامل دفتر تهران P 10
32 اسماعیل جباری فوق لیسانس پدافند غیرعامل کارشناس پدافند غیرعامل دفتر تهران P 10
33 حمید امیری دکتری محیط زیست کارشناس محیط زیست دفتر تهران P 11
34 علی اکبر طلاب فوق لیسانس مدیریت اجرایی سرپرست دفتر تبریز دفتر تبریز P 30
35 علی قبلوی لیسانس حسابداری کارشناس مدلهای مالی دفتر تبریز P 8
36 رضا دهقانزاده دکتری بهداشت محیط طراح سیستم های تصفیه دفتر تبریز P 15
37 فتح اله قربانی لیسانس عمران سرپرست دفتر ایلام دفتر ایلام P 8
38 محمد علی محمدی لیسانس عمران کارشناس واحد نظارت دفتر ایلام P 8
39 رسول تربتی لیسانس عمران کارشناس واحد نظارت دفتر اردبیل P 12
40 مهسا فهیمی لیسانس مهندسی نرم افزار IT کارشناس اقتصادی دفتر اردبیل P 6
41 هادی ارجمند فوق لیسانس عمران/ژئوتکنیک کارشناس واحد نظارت دفتر اردبیل P 12
42 سیاوش فردوسی لیسانس عمران کارشناس واحد نظارت دفتر مهاباد P 12
43 امین سنجرانی لیسانس عمران کارشناس واحد نظارت دفتر زابل P 12
44 مهدی یوسف زایی لیسانس علوم دامی کارشناس GIS دفتر زابل P 15
45 علی قوی پنجه دیپلم علوم تجربی سهیل گر اجتماعی دفتر زابل P 1
46 یوسف شهرکی دیپلم سهیل گر اجتماعی دفتر زابل P 5
47 راحله قلیزاده دکتری ریاضی / هندسه سرپرست دفتر ترکیه دفتر آنکارا P 8
48 جواد راهبی دکتری برق / مخابرات کارشناس تله متری دفتر آنکارا P 10
49 اشکان رمضانی لیسانس عمران کارشناس دفتر فنی دفتر مرکزی P 5
50 جابر کامکار لیسانس عمران کارشناس واحد نظارت دفتر اردبیل P 20