_

 درباره آسا

شركت‌ مهندسين مشاور آب سازه اسپوتا (آسا) ‌با مشاركت‌ متخصصين رشته‌هاي مختلف با توجه به توانمندي‌هاي استان آذربايجان‌غربي با هدف ارائه خدمات مشاوره اي در تاریخ 29/02/84 بشماره 7335 ثبت گرديد .

شرکت مهندسین مشاور آب سازه اسپوتا از نظر قوانین ثبتی از نوع شرکت سهامی خاص ثبت گردیده است. سهامداران فعلی شرکت عبارتند از : مهندس رامین مختارزاده‌آذر، مهندس عادل لعل شهسوار، دکتر قادر رضازاده ، مهندس بهرام شاطری و مهندس افشین مختارزاده‌آذر.

_

 صلاحیت های خدمات مشاوره

3

تاسیسات آب و فاضلاب

3

خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

3

شبکه های آبیاری و زهکشی

3

کاهش خطرات و پدافند غیرعامل

3588614
70+

پرسنل

2683274
100+

پروژه

361706 copy
5+

گواهینامه

2704442
10+

انتشارات

_

 اهم مشتریان