مطالعات طرح تامین و انتقال آب مدول دوم آبرسانی شهر بوکان استان آذربایجان‏غربی ، از چاههای فلمن ساری‏ قمیش به ظرفیت 850 لیتر در ثانیه و طول 30 کیلومتر ، سه واحد ایستگاه پمپاژ و 49000 متر مکعب  مخزن ذخیره و تعادلی

مطالعات مهندسی ارزش حین ساخت طرح آبرسانی شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان‌غربی از سد شهرچائی تا تصفیه خانه شماره 2 آب ارومیه به ظرفیت 5200 لیتر در ثانیه و ارائه طرح جایگزین با صرفه جویی بیش از هفت میلیارد ریال در هزینه و 60% در مدت زمان اجرا

مطالعات طرحهای تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب در بیش از 200 روستا در سطح شهرهای مختلف استان آذربایجان‌غربی

خدمات مهندسی مرحله سوم در طرح های آبرسانی روستائی در روستاهای تابعه شهرستان‌های ارومیه، میاندوآب، بوکان، خوی، چایپاره، چالدران از توابع استان آذربایجان‌غربی

مطالعات طرح های تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب در بیش از 200 روستا در سطح شهرهای مختلف استان آذربایجان‌غربی

مطالعات مرحله اول و دوم بازسازی و تعمیرات اساسی چشمه‌های تامین آب شرب شهر بوکان از توابع استان آذربایجان‌غربی

مطالعات مراحل اول و دوم طرح تامین، انتقال و توزیع آب شرب شهر پیرانشهر از توابع استان آذربایجان‌غربی

خدمات مهندسی مدل‌سازی و تهیه نقشه‌های مختصاتی – جغرافیایی خطوط انتقال، شبکه توزیع، مخازن، چاه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات و ابنیه‌های فنی سیستم آب شرب ارومیه مرکز استان آذربایجان‌غربی

خدمات مهندسی قسمت اول از مرحله سوم برای بیش از 150 طرح آبرسانی، حفر و تجهیز چاه آب، ابنیه‌های فنی، شبکه‌ها و خطوط انتقال فاضلاب، طرح‌های توسعه شبکه‌های آبرسانی و جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهری و روستایی، ساختمان‌های بهره‌برداری در قالب قراردادهای مختلف برای شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در قالب قراردادهای PC، EPC و متعارف

مطالعات مراحل اول و جمع‌آوری آبهای سطحی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

مطالعات مراحل اول و دوم تامین، انتقال و توزیع آب شرب، تاسیسات و مستحدثات، فضاها و ساختمان‌های مجتمع گردشگری  و تفریحی تله‌کابین ارومیه

خدمات تکمیلی یاتوسعه ای مشاوره پروژه خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت کارگاهی وعالیه) توزیع آب روستاهای تابعه شهرستان ارومیه

مطالعات مراحل اول و دوم طرح انتقال و توزیع آّب شهرک گلشهر خوی(فرودگاه نظامی خوی)

مطالعات مراحل اول و دوم طراحی یک ایستگاه پمپاژ آب منطقه ویژه اقتصادی سهلان

مطالعات اول و دوم و نقشه برداری خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب در مجتمع قوریچای غربی شهرستان مراغه

خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه توزیع آب روستاهای شهرستان های سلماس

بازنگری مطالعات مرحله اول خط انتقال آب بوکان از چاههای فلمن زرینه رود

مطالعات مراحل اول و دوم بازنگری طرح آبیاری دشت پیرانشهر

نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی و توزیع آب روستاهای استان ایلام

مطالعات اول و دوم و نقشه برداری آبرسانی به مجتمع قره قویون شهرستان چایپاره ، پلدشت و شوط

مطالعات مرحله دوم مدول دوم خط انتقال آب بوکان از چاههای فلمن زرینه رود

نظارت عالیه و کارگاهی مدول دوم خط انتقال آب بوکان از چاههای فلمن زرینه رود

مطالعات اول و دوم سیستم کنترل آلاینده های پساب خروجی سامانه بهبود کیفیت آب در شهرستان پلدشت

نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به مجتمع 106 روستایی و حمزیان شهرستان چایپاره و شوط

نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به قطعه تکاوران شهرک گلمان ارومیه

مطالعات مراحل اول و دوم و سوم شبکه فرعی داخل مزارع طرح آبیاری دشت سیستان

نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به روستاهای شهرستان مهاباد