طرح شبکه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر شاهین‌دژ از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح شبکه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر قره‌ضیاالدین از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح تصفیه‌خانه آب شهر مهاباد از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح تصفیه‌خانه آب شهر سلماس از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح احداث سد گرمی چای میانه، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب فاینانس داخلی

طرح مدول دوم آبرسانی شهر بوکان با ظرفیت 800 لیتر در ثانیه، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح نیروگاه بیوگاز تصفیه فاضلاب شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

خدمات مهندسی طرح ساماندهی محوطه منبع مرتفع ائل گلی براساس مدل قراردادی DBOT (شامل مجتمع رفاهی، تجاری و ورزشی)

خدمات مشاوره طرح سرمایه گذاری مجتمع گردشگری سد گلابر وابسته به شرکت آب منطقه ای استان زنجان

تهیه مدل های مالی طرح سامانه فاضلاب شهر صاحب از توابع استان کردستان

طرح آبرسانی به مجتمع روستائی پرلک شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح آبرسانی به مجتمع 74 روستائی محرم شهرستان میاندوآب، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح آبرسانی به مجتمع 76 روستائی سبلان، از توابع استان اردبیل، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح آبرسانی به مجتمع 170 روستائی خروسلو، از توابع استان اردبیل، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح خطوط انتقال آب منطقه شهرستان پلدشت، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح تصفیه فاضلا ب شهر هریس، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح تصفیه فاضلاب شهر هشترود، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح تصفیه فاضلاب شهر صاحب، از توابع استان کردستان، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

خدمات مشاوره طرح سرمایه گذاری مجموعه ورزشی آزادگان وابسته به شرکت آب منطقه ای استان زنجان

خدمات مشاوره سرمایه گذاری طرح تصفیه خانه آب مهاباد و سلماس و طرح تصفیه خانه فاضلاب شاهیندژ و قره ضیاالدین و طرح آبرسانی بوکان

خدمات مشاوره سرمایه گذاری تولید آب آشامیدنی بسته بندی در شهرک صنعتی عالی نسب

خدمات مشاوره سرمایه گذاری تهیه قیمت تمام شده پساب در سامانه های فاضلاب اردبیل ، نیر و مشکین شهر

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب جعفرآباد

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب کلور

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب هشتچین

خدمات مشاوره سرمایه گذاری تولید لوله پلی اتیلن

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب خمام

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب خشکبیجار

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب رودبنه

خدمات مشاوره فنی ، مالی و اقتصادی پروژه های آب و فاضلاب

تهیه اسناد ماده 23 شامل مطالعات پدافند غیر عامل ، پیوست سلامت و مطالعات فرهنگی و زیست محیطی  سامانه فاضلاب 18 شهر کوچک

تهیه اسناد ماده 23 شامل مطالعات پدافند غیر عامل ، پیوست سلامت و مطالعات فرهنگی و زیست محیطی  سامانه فاضلاب روستاهای حاشیه 11 سد استان