ردیف عنوان صلاحیت خدمات مشاوره پایه ارگان صادر کننده صلاحیت سال اخذ
1 تاسیسات آب و فاضلاب 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1385
2 شبکه های آبیاری و زهکشی 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1392
3 خدمات برنامه ریزی و اقتصاد 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1397
4 ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل 3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1397
5 ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل 3 دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو 1395