طرحهای آبرسانی روستائی

خدمات مهندسی مرحله سوم در طرحهای آبرسانی روستائی در روستاهای تابعه شهرستان‏های ارومیه، میاندوآب، بوکان، خوی، چایپاره، چالدران از توابع استان آذربایجان‏غربی

جزئیات نمونه کار

نمایش نمونه کار

برچسب ها