شرکت مهندسین مشاور آب سازه اسپوتا از نظر قوانین ثبتی از نوع شرکت سهامی خاص ثبت گردیده است. سهامداران فعلی شرکت عبارتند از : مهندس رامین مختارزاده‌آذر، مهندس عادل لعل شهسوار، دکتر قادر رضازاده ، مهندس بهرام شاطری و مهندس افشین مختارزاده‌آذر.

بدیهی است این مهندسین مشاور جهت تکمیل کادرهای تخصصی فنی، اداری و خدماتی خود از خدمات و همکاری کارشناسان و عوامل انسانی کارآزموده در زمینه‌های مرتبط با نوع کار و همچنین شخصیت‌های حقوقی بهره می‌برد.

این همکاری‌ها حسب شرایط مختلف در قالب قراردادهای کار سالانه ، ساعتی و پاره‌وقت ، کارشناسی و عملیاتی ، کنسرسیوم و مشارکت صورت می‌پذیرد. در این میان می‌توان به شرکتهای خدمات مهندسی نقشه‌برداری ، اساتید و اعضای محترم هیئت‌های علمی دانشگاه‌های معتبر در زمینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی اشاره نمود.

اعضا و سهامداران

تعداد پرسنل
تعداد گواهینامه ها
پروژه های در دست
پروژه های تمام شده