اهداف و استراتژی

شركت‌ مهندسين مشاور آب سازه اسپوتا (آسا) ‌با مشاركت‌ متخصصين رشته‌هاي مختلف با توجه به توانمندي‌هاي استان آذربايجان‌غربي با هدف ارائه خدمات مشاوره اي در تاریخ 29/02/84 بشماره 7335 ثبت گرديد .
اهداف اصلي سهامداران از تشكيل اين شركت را مي توان در رئوس زير خلاصه كرد :
1- گردآوري متخصصين رشته‌هاي مختلف كه در واحدهاي خدمات مشاوره ، موسسات آموزش عالي، واحدهاي توليدي و صنعتي و موسسات خدماتي مختلف فعاليت مي نمودند و ايجاد تركيب مفيدي از سوابق كاري متنوع بطور متمركز جهت ارائه خدمات مشاوره مناسب و متناسب با نيازهاي جامعه فني و اجرايي و تقويت ارتباط صنعت و مراكز آموزشي.
2- تشكيل و تكميل آرشيو فني به عنوان بانك اطلاعاتي خدمات مشاوره با طبقه بندي هاي علمي ، كه سرعت ، دقت و كيفيت ارائه خدمات مشاوره را به عنوان يكي از تكيه‌گاههاي اصلي خدمات مشاوره تشكيل مي دهد .
3- باز خواني نيروهاي متخصص منطقه و هدايت و مديريت منسجم جهت پرهيز از هدر رفت پتانسيل علمي و فني پراكنده شده .
4- ارائه خدمات منطقه اي با دسترسي سهل‌تر و سريع‌تر و شناخت منطقه و ايجاد دفاتر نمايندگي در ساير نقاط پس از مبادله قراردادها .
5- ايجاد توانايي تشكيل دوره هاي كوتاه مدت بازآموزي و رشد و ارتقاء علمي، فني و تجربي براي همكاران در اولويت اول و ساير مشتاقان در اولويت هاي بعدي.

اعضا و سهامداران

شرکت مهندسین مشاور آب سازه اسپوتا از نظر قوانین ثبتی از نوع شرکت سهامی خاص ثبت گردیده است. سهامداران فعلی شرکت عبارتند از : مهندس رامین مختارزاده‌آذر، مهندس عادل لعل شهسوار، دکتر قادر رضازاده ، مهندس بهرام شاطری و مهندس افشین مختارزاده‌آذر.
بدیهی است این مهندسین مشاور جهت تکمیل کادرهای تخصصی فنی، اداری و خدماتی خود از خدمات و همکاری کارشناسان و عوامل انسانی کارآزموده در زمینه‌های مرتبط با نوع کار و همچنین شخصیت‌های حقوقی بهره می‌برد.
این همکاری‌ها حسب شرایط مختلف در قالب قراردادهای کار سالانه ، ساعتی و پاره‌وقت ، کارشناسی و عملیاتی ، کنسرسیوم و مشارکت صورت می‌پذیرد. در این میان می‌توان به شرکتهای خدمات مهندسی نقشه‌برداری ، اساتید و اعضای محترم هیئت‌های علمی دانشگاه‌های معتبر در زمینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی اشاره نمود.

کادر کلیدی مشاور

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیپست سازمانیتمام وقتپاره وقتسابقه کار
1رامین مختارزاده آذرلیسانسمدیرعامل و رئیس هیئت مدیرهP25
2قادر رضازادهدکتریسهامدار و مدیر دفتر فنیP15
3عادل لعل شهسوارلیسانسسهامدار و مدیر واحد کنترل پروژهP16
4بهرام شاطریلیسانسنایب رئیس هیئت مدیره و کارشناس تاسیسات مکانیکیP20
5اسماعیل علیزادهفوق لیسانسمدیر واحد نظارت و ارزیابیP32
6رحیم عابدیدکتریکارشناس مدیریت اقتصادیP25
7رضا دهقانزادهدکتریطراح سیستم های فرایندیP9
8بهروز طوسیدکتریکارشناس تاسیسات برقیP16
9علی قبلویلیسانسکارشناس مدلهای مالی دفتر تبریزP8
10سولماز شكوري اصلفوق لیسانسمدیر بخش ژئوتکنیکP8
11افشین مختارزاده آذرلیسانسمدیر واحد قراردادهاP11
12هانیه قدمی قلیزاده ناصرلیسانسمدیر واحد انفورماتیکP5
13مهدی دینیلیسانسکارشناس واحد نظارت و ارزیابیP15
14معصومه علیرضا لوفوق لیسانسکارشناس بخش اقتصادی P3
15جلال احمدی دستجردفوق لیسانسکارشناس دفتر فنیP20
16پریسا نظریفوق لیسانسکارشناس دفتر فنیP7
17راحله قلیزادهدکتریکارشناس آمار دفتر فنیP1
18محمد مشاهیرفوق لیسانسسرپرست دفتر تهرانP17
19جواد رسول زادهلیسانسکارشناس واحد قراردادهاP6
20محمد جدیفوق لیسانسسرپرست دفتر اردبیلP32
21رامین نجاتیلیسانسنقشه‌کشP30
22سعید افرنگدکتریکارشناس واحد مطالعاتP6
23حامد زارعفوق لیسانسکارشناس دفتر تهرانP1
24مرتضی خشتی آذرلیسانسکارشناس دفترفنیP2
25هانیه کوه‌کمریفوق لیسانسکارشناس دفترفنیP3
26ابوالفضل گرگریلیسانسکارشناس واحد نظارت و ارزیابیP12
27جابر کامکارلیسانسکارشناس واحد نظارت – دفتر قره ضیاالدینP10
28محمود مختارزاده علی آبادیلیسانسکارشناس واحد نظارت – دفتر ارومیهP12
29شاهین مختارزاده‌آذرفوق دیپلمکارشناس متره و برآوردP17
30زین‌العابدین عشقیلیسانسحراست و پیش نمازP20
31محمدرضا سلیمی آذرلیسانسحسابدارP8
32مونا کرباسیانلیسانسکارشناس مطالعات اقتصادیP5
33آذرخامنهلیسانسکارشناس مطالعات اقتصادیP15
34فتح اله قربانیلیسانسمدیر دفتر ایلامP5
35حسین برجیلیسانسکارشناس واحد نظارت – دفتر ایلامP4
36محمد مهدی علی محمدیلیسانسکارشناس واحد نظارت – دفتر ایلامP5
37احسان مامی زادهلیسانسکارشناس واحد نظارت – دفتر ایلامP4

صلاحیت های خدمات مشاوره

ردیفعنوان صلاحیت خدمات مشاورهپایهارگان صادر کننده صلاحیتسال اخذ
1تاسیسات آب و فاضلاب3سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1394
2شبکه های آبیاری و زهکشی3سازمان مدیریت و برنامه ریزی1394
3خدمات برنامه ریزی و اقتصاد3سازمان مدیریت و برنامه ریزی1397
4ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل3سازمان مدیریت و برنامه ریزی1397
5ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل3دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو1395
6ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل3دفتر مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی1396