نگاهی به آثار مخرب ۷۴ سد اطراف دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، سال‌هاست موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه سرخط همیشگی و مداوم انواع رسانه‌هاست. روزی نیست که کارشناسان، مسئولان و مردم از طریق رسانه‌های مختلف به بیان عمق نگرانی خود از خشک شدن دریاچه ارومیه نپردازند. سمینارها، کنفرانس‌ها، همایش‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها و راهکارهای متعددی نیز در این سال‌ها برگزار و اجرایی شده تا دوباره